ENTERTAINMENT PROGRAMMA

Het programma van Heerlijk Bergen is helaas nog niet helemaal rond. Er zijn dagelijks semi-akoestische podiumoptredens van (lokale) artiesten. Tevens is er een uitgebreide kinderhoek en één op één entertainment. Het volledige programma komt z.s.m. op de website te staan.

Kinderhoek

Dagelijks kunnen de kinderen terecht in de kinderhoek op Heerlijk Bergen. Hier kunnen ze hun tijd besteden met een aantal leuke activiteiten speciaal georganiseerd voor hun. De kinderhoek activiteiten zijn nog niet bekend.

Alle onderdelen in de kinderhoek worden begeleid door professionals.

Openingstijden Kinderhoek

Vrijdag 16.00-20.00 uur

Zaterdag 13.00-19.00 uur

Zondag 13.00-19.00 uur

Door het betreden van het terrein van Heerlijk Bergen gaat u akkoord met onze huisregels.

HUISREGELS

Tijdens Heerlijk Bergen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Behandel elkaar met respect
 • Volg de aanwijzingen op van het personeel
 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere (brand) gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.